Nová spolupráce s DDM Ústí nad Labem a Aerobic clubem DDMÚL

18.02.2015 10:06

Od února 2015 jsme začali aktivně spolupracovat s Domem dětí a mládeže Ustí nad Labem a jejich Aerobic clubem. Pomáháme jim se získáváním prostředků na finanční pokrytí zájmových kroužků dětem, jejichž rodičům ekonomická situace nedovolí koružky hradit.

Pokud máte zájem podílet se na podpoře dětí a jejich volnočasových aktivit a stát se sponzorem, přispějte na číslo účtu: 7893538001/5500.

Zpět