O Plamínku naděje

Nadace Plamínek naděje vznikla v lednu 2014 jako nezisková organizace a od té doby se snaží být maximálně prospěšná tam, kde je to potřeba. Má za sebou každoročně řadu akcí, které všechny přinesly radost a pomoc. Jejich přehled najdte v sekci - Komu jsme pomohli.

Naše poslání

  • pomáhat potřebným
  • podporovat dobré věci
  • napomáhat ušlechtilým činům
  • usnadňovat život
  • napomáhat v tísni
  • podílet se na spokojenosti děti

Náš cíl

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc postiženým, handicapovaným a znevýhodněným dětem i dospělým. Svou pomocí se snažíme přinášet radost, podporu i snažší životní podmínky těm, kteří to v naší společnosti potřebují.

Aktivně spolupracujeme se Speciální základní a mateřskou školou Pod Parkem v Ústí nad Labem, kam chodí děti s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se být nápomocni oběma Ústeckým dětským domovům, stejně jako individuálním případům a požadavkům.

Vaše pomoc

Díky sponzorské činnosti, dobrovolníkům a aktivní participaci na řadě významných společenských a sportovních událostí v Ústí nad Labem a okolí se nám naše činnost daří!

 

Navštivte naši organizaci nebo přispějte na dobrou věc. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

  • E-mail: janaprochazkov@seznam.cz; martina.pracharova@seznam.cz
  • Tel.: +420 775 385 501
  • Číslo účtu: 7893538001/5500