Kde Plamínek Naděje pomohl?

 
Plamínek naděje se každý rok participuje na řadě sportovních, kulturních a společenských akcí s charitativním úkolem. Řadu z nich sám pořádá. V některých případech přispíváme přímo ze zdrojů fondu.
 
Posuďte sami, kolik se nám již podařilo  potěšit dětí a osob s hendikepem. Jsme rádi, že má naše práce smysl.